Tilauskonepajatuotteet

Valmistamme Päivärinteen tilauskonepajalla tuotteita voimalaitos-, puunjalostus sekä petrokemian teollisuuden tarpeisiin. Päämarkkina-alueemme on Euroopan lisäksi Etelä-Amerikka.

Sahala Worksin tilauskonepajatuotteita ovat mm.

  • Mustalipeän haihduttimet
  • Meesauunit/sektorijäähdyttimet
  • Kuorimarummut
  • Sellukeittimet ym. prosessiteollisuuden laitteet

74eu3008.jpg

Haihduttimet

Sahala Works valmistaa haihduttimia muun muassa Andritzille ja Valmetille. Andritzin haihduttimet ovat lamellityyppisiä ja Valmetin putkityyppisiä. Sahala Hexin valmistamia haihduttimia käytetään useissa sellutehtaissa kaikkialla maailmassa.


syottovesisailio.jpg

Syöttövesisäiliöt

Syöttövesisäiliöiden rakenneratkaisut ovat kehittyneet pitkällisen tuotekehityksen tuloksena. Kaskadi- ja suodinperiaatteella toimivat hapen ja hönkäkaasujen poistojärjestelmät ja koko syöttövesisäiliö suunnitellaan ja mitoitetaan aina yksilöllisesti kullekin voimakattilalle sopivaksi.


hoyryakku.jpg

Höyryakut

Höyryakku on teollisuuden höyryjärjestelmien keskeinen elementti. Sen avulla voidaan tasata höyryntuotantoa ja kompensoida prosessin kuormitusvaihtelut sekä yllättävät häiriötilanteet lisäämällä verkoston höyryn määrää tai varastoimalla ylijäämähöyry. Akku voi tarvittaessa toimia myös lyhytaikaisena varavoimana, jos höyryntuotanto keskeytyy.

Höyryakut suunnitellaan ja mitoitetaan lähtien höyryverkon prosessiteknisistä vaatimuksista ja tuotantostrategioista. Näin varmistetaan, että akun rakenne on luotettava, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ja että se toimii luotettavasti vielä vuosikymmentenkin painevaihteluiden jälkeen.


kuorimarumpu.jpg

Kuorimarummut

Sahala Works suunnittelee ja valmistaa puunkäsittelyyn järeitä kuorimarumpuja, ja suurimmat toimittamamme laitteet ovat olleet yli 60 metriä pitkiä. Rumpujen pinta- ja tukirakenteet on suunniteltu kestäviksi ja sopiviksi eri olosuhteisiin, ja ne soveltuvat erittäin hyvin myös olemassa olevien kuorimarumpujen uusintaan.

WE MIND YOUR BUSINESS.

Ollaan yhteydessä

Lähetä viesti