Selluteollisuuden laitteiden suunnittelu ja valmistus edellyttävät vankkaa prosessi­tuntemusta

Valmistamme Päivärinteen tilauskonepajalla tuotteita voimalaitos-, puunjalostus sekä petrokemian teollisuuden tarpeisiin. Päämarkkina-alueemme on Euroopan lisäksi Etelä-Amerikka.

Sahala Worksin tilauskonepajatuotteita ovat mm.

 • Mustalipeän haihduttimet
 • Meesauunit/sektorijäähdyttimet
 • Kuorimarummut
 • Sellukeittimet ym. prosessiteollisuuden laitteet

  Haihduttimet

  Sahala Works valmistaa haihduttimia muun muassa Andritzille ja Valmetille. Andritzin haihduttimet ovat lamellityyppisiä ja Valmetin putkityyppisiä. Sahala Worksin valmistamia haihduttimia käytetään useissa sellutehtaissa kaikkialla maailmassa.

  Kolonnit

  Sahala Works:illa on pitkät perinteet eri teollisuusalojen kolonnien valmistajana.
  Kolonneja on toimitettu petrokemian ja paperiteollisuuden tarpeisiin. Suurin toimittamamme kolonni painoi yli 400 tn.

  Syöttövesisäiliöt

  Syöttövesisäiliöiden rakenneratkaisut ovat kehittyneet pitkällisen tuotekehityksen tuloksena. Kaskadi- ja suodinperiaatteella toimivat hapen ja hönkäkaasujen poistojärjestelmät ja koko syöttövesisäiliö suunnitellaan ja mitoitetaan aina yksilöllisesti kullekin voimakattilalle sopivaksi.

  Höyryakut

  Höyryakku on teollisuuden höyryjärjestelmien keskeinen elementti. Sen avulla voidaan tasata höyryntuotantoa ja kompensoida prosessin kuormitusvaihtelut sekä yllättävät häiriötilanteet lisäämällä verkoston höyryn määrää tai varastoimalla ylijäämähöyry. Akku voi tarvittaessa toimia myös lyhytaikaisena varavoimana, jos höyryntuotanto keskeytyy.
  Höyryakut suunnitellaan ja mitoitetaan lähtien höyryverkon prosessiteknisistä vaatimuksista ja tuotantostrategioista. Näin varmistetaan, että akun rakenne on luotettava, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ja että se toimii luotettavasti vielä vuosikymmentenkin painevaihteluiden jälkeen.

  Kuorimarummut

  Sahala Works suunnittelee ja valmistaa puunkäsittelyyn järeitä kuorimarumpuja, ja suurimmat toimittamamme laitteet ovat olleet yli 60 metriä pitkiä. Rumpujen pinta- ja tukirakenteet on suunniteltu kestäviksi ja sopiviksi eri olosuhteisiin, ja ne soveltuvat erittäin hyvin myös olemassa olevien kuorimarumpujen uusintaan.
  WE MIND YOUR BUSINESS.